Một số loại visa du học New Zealand

Thứ T6,
30/03/2018
Đăng bởi Đoàn Huệ

1. Path way Student Visa

Đối tượng

 • Dành cho học sinh muốn học 3 khóa liên tiếp
 • Dành cho học sinh 18 tuổi trở lên
 • Đã đăng ký một khóa học kéo dài 6 tháng trở lên
 • Có đủ tiền để chi trả cho bản thân và khóa học

Lợi thế

 • Có thể học và làm việc ở New Zealand như sinh viên nước ngoài

Thời gian xử lý: 25 ngày

Phí Visa: 250 NZD

Thời gian lưu lại: Có thể lên đến 5 năm

Điều kiện kèm theo:

 • Phải duy trì chính sách bảo hiểm y tế và du lịch trong thời gian học tập tại New Zealand, kể từ khi đăng ký cho đến khi visa của bạn hết hạn.
 • Phải rời khỏi New Zealand sau khi hết hạn thị thực

Một số loại visa du học New Zealand

2. Fee Paying Student Visa

Đối tượng

 • Muốn học toàn thời gian tại New Zealand trong hơn 3 tháng.
 • Dành cho học sinh 18 tuổi trở lên
 • Đã đăng ký một khóa học kéo dài 6 tháng trở lên
 • Có đủ tiền để chi trả cho bản thân và khóa học

Lợi thế

 • Có thể học và làm việc ở New Zealand như sinh viên nước ngoài
 • Học toàn thời gian tại khóa học nêu trên về thị thực của bạn - bao gồm các trường học, đại học (học sau trung học) và nghiên cứu tiếng Anh.

Thời gian xử lý: 20 ngày

Phí Visa: 250 NZD

Thời gian lưu lại: Có thể lên đến 4 năm

Điều kiện kèm theo:

 • Bạn phải duy trì chính sách bảo hiểm y tế và du lịch trong thời gian bạn học tập tại New Zealand, kể từ khi bạn đăng ký cho đến khi visa của bạn hết hạn.
 • Phải trả toàn bộ chi phí của các khóa học và ghi danh với một nhà cung cấp giáo dục được chấp nhận
 • Phải rời khỏi New Zealand sau khi hết hạn thị thực

3. Exchange Student Visa

Đối tượng

Có chỗ trong một chương trình trao đổi học sinh được chấp nhận và muốn học toàn thời gian tại New Zealand trong hơn 3 tháng.

Lợi thế

 • Có thể học và làm việc ở New Zealand như sinh viên nước ngoài

 • Học toàn thời gian tại New Zealand trong một chương trình trao đổi trường với trường, chương trình trao đổi, hoặc trao đổi đại học.
 • Được phép làm việc, để đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm thực tế cho chương trình học tập  ở New Zealand, nếu kinh nghiệm thực tế là một yêu cầu của khóa học.
 • Không phải trả học phí, vì được coi là sinh viên trong nước

Thời gian xử lý: 20 ngày

Phí Visa: 250 NZD

Thời gian lưu lại: Tối đa 4 năm

Điều kiện kèm theo:

 • Phải rời khỏi New Zealand sau khi hết hạn thị thực
 • Phải chứng minh rằng bản thân đã được chấp nhận vào chương trình trao đổi học sinh
 • Phải nộp đơn xin thị thực này từ bên ngoài New Zealand

Exchange Student Visa

4. Foreign Government Supported Visa

Đối tượng

 • Có được một khoản vay của chính phủ nước ngoài hoặc học bổng, và muốn học toàn thời gian ở New Zealand.

Lợi thế

 • Có thể học và làm việc ở New Zealand như sinh viên nước ngoài
 • Học toàn thời gian tại New Zealand trong một chương trình trao đổi trường với trường, chương trình trao đổi, hoặc trao đổi đại học.

Thời gian xử lý: 20 ngày

Phí Visa: 250 NZD

Thời gian lưu lại: Có thể lên đến 4 năm

Điều kiện kèm theo:

 • Phải rời khỏi New Zealand sau khi hết hạn thị thực
 • Phải cung cấp bằng chứng học phí của bạn sẽ được trả bằng khoản vay hoặc học bổng của chính phủ nước ngoài.
 • Phải có một đề nghị về địa điểm, hoặc xác nhận đăng ký từ một nhà cung cấp giáo dục được chấp nhận.
 • Khoản vay của chính phủ nước ngoài hoặc học bổng của bạn phải cung cấp đủ tiền để bạn sống trong khi bạn ở đây.
 • Phải duy trì bảo hiểm y tế trong khi ở New Zealand.

Để tìm hiểu thêm về Du học New Zealand, bạn có thể click vào đây

Ý kiến của bạn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: