Các ngành hot tại New Zealand

Thứ Sáu,
08/06/2018
Đăng bởi Đỗ Quốc Bảo

New Zealand có 8 trường đại học, tất cả đều là những trường có danh tiếng thu hút hàng ngàn sinh viên quốc tế theo học mỗi năm.

 

University QS World Ranking (2016-17) Times Higher Education Ranking (2015-16)
University of Auckland 81 172
University of Canterbury 214 401-500
University of Otago 169 201-250
Massey University 340 501-600
Lincoln University 343 -
University of Waikato 324 401-500
Victoria University of Wellington 228 351-400
Auckland University of Technology 441-450 601-800

 Dưới đây là một số ngành hot ở các trường mà bạn có thể theo học

University of Auckland

-    Nghệ thuật
-    Kinh doanh
-    Kỹ thuật
-    Giáo dục
-    Luật
-    Khoa học  sức khoẻ và ngành y
-    Khoa học
-    Thần học
-    Viện sáng tạo nghệ thuật và công nghiệp quốc gia

University of Canterbury

-    Kế toán và hệ thống thông tin
-    Sinh học
-    Hoá học và kỹ thuật hoá học
-    Kỹ thuật quy trình
-    Kỹ thuật dân dụng và kỹ thuật tài nguyên
-    Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm
-    Kinh tế và tài chinh
-    Luật
-    Ngôn ngữ, văn hoá và ngôn ngữ học
-    Nghiên cứu văn hoá và yếu tố xã hội trong iaos dục
-    Toán học và thống kê
-    Khoa học và giáo dục thể chất
-    Chính trị - xã hội học
-    Công tác cộng đồng và dịch vụ xã hội

University of Otago

-    Kinh doanh
-    Khoa học y tế 
-    Nhân sự 
-    Khoa học 

Massey University

-    Tiêng anh và truyền thông
-    Dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội
-    Lịch sử và triết học
-    Ngôn ngũ học
-    Xã hội, môi trường và quản lý dự án
-    Tâm lý học
-    Nghiên cứu văn hoá – xã hội 
-    Khoa học  quốc phòng

Lincoln University


-    Nông nghiệp
-    Khoa học tự nhiên – xã hội
-    Thương mại
-    Môi trường, xã hội và thiết kế 
-    Ngôn ngữ học

University of Waikato


-    Kế toán
-    Sinh học
-    Khoa học máy tính
-    Kinh tế 
-    Khoa học trái đất và đại dương
-    Thông kê


Victoria University of Wellington


-    Kiến trúc và thiết kế 
-    Quản trị và thương mại
-    Giáo dục
-    Kỹ thuật 
-    Nghiên cứu sau đại học
-    Xã hội - nhân văn
-    Luật 
-    Khoa học

Auckland University of Technology


-    Nghệ thuật và thiết kế 
-    Khoa học giao tiếp
-    Kinh doanh
-    Giáo dục
-    Khoa học máy trính và toán học
-    Kỹ thuật 
-    Công nghệ sáng tạo
-    Luật
-    Khoa học sức khoẻ
-    Khoa học

 

Các thành phố thiếu hụt lao động ở New Zealand

Ngành/ nghề thiếu hụt Thành phố
Nông nghiệp và lâm nghiệp Tất cả
Sản xuất rượu vang Cantebury/ Upper South Island, Otago/ Southland
Xây dựng Tất cả
Giáo viên Tất cả
Kỹ thuật điện Tất cả
Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chế tạo Cantebury, Upper South Island, Otago, Southland
Tài chính/ Kinh doanh Auckland/ Upper North Island, Welington, Cantebury/ Upper South Island
Sức khoẻ và dịch vụ xã hội Tât cả
ICT, Điện tử viễn thông Tât cả
Giải trí, khách sạn và du lịch Waikato/ Bay of Plenty, Central North Island, Cantebury/ Upper South Island, Otago/ Southland
Thương mại Tất cả

 

DMCA.com Protection Status
Ý kiến của bạn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: