Kỹ năng giao tiếp và đàm phán |DU HỌC IGE

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30 Thời lượng: 04 buổi Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break Chương trình đào tạo: - Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả - Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ng...
Học phí:
4.600.000₫ /Năm
Số lượng:

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30

Thời lượng: 04 buổi

Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break

Chương trình đào tạo:

- Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả

- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­

- Hiểu rõ bản chất của đàm phán.

- Chiến lược và sách lược đàm phán Win – Win

- Các nguyên tắc trong đàm phán

- Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán

- Các phong cách đàm phán tiêu biểu

- Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: