Kỹ năng kiểm soát stresss |DU HỌC IGE

Kỹ năng kiểm soát stresss

Kỹ năng kiểm soát stresss

Tìm hiểu về stress - Giới thiệu bài học - Chuẩn đoán stress - Đánh giá mức độ sẵn sàng để thay đổi - Tổng kết bài học Tìm phương pháp kiểm soát stress có hệ thống - Giới thiệu bài học - Xác định ...
Học phí:
600.000₫ /Năm
Số lượng:

Tìm hiểu về stress

- Giới thiệu bài học

- Chuẩn đoán stress

- Đánh giá mức độ sẵn sàng để thay đổi

- Tổng kết bài học

Tìm phương pháp kiểm soát stress có hệ thống

- Giới thiệu bài học

- Xác định các tình huống cụ thể

- Xem xét các yếu tố cơ bản

- Điều chỉnh lại tình huống

- Áp dụng cơ chế phản ứng ngắn hạn

- Tổng kết bài học

Thực hiện kế hoạch hành động

- Giới thiệu bài học

- Loại trừ hoặc giảm thiểu các yếu tố gây stress

- Đánh giá những tiến bộ đạt được

- Tổng kết bài học

Tổng kết khoá học

popup

Số lượng:

Tổng tiền: